ธรรมะคนกรุง

มุมมองด้านศาสนธรรมกับชีวิตคนเมืองหลวง..ประเทศไทย


จาก.."สวัสดีกรุงเทพฯ" รายสัปดาห์
My Photo
Name:
Location: สวนเมตตาธรรม, เชียงใหม่, Thailand

Saturday, June 11, 2005

เรื่องยาว...

..................................

เรื่องยาว...

ระยะนี้มีเรื่องราวมากมายให้ คนกรุงฯ ได้มีส่วนร่วม แม้จะไม่ได้ เล่นเอง โดยตรง อย่างน้อยที่สุดก็ได้ ร่วมดู-ร่วมชม หรือร่วมติดตามข่าวคราว-ร่วมวิพากษ์วิจารณ์ พอให้หายเครียดกับ ราคาสินค้า-ราคาน้ำมัน ที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างไม่ลดละ-ไม่เลิกรา

หลังจากอิ่มเอมใจกับ นางสาวจักรวาล ชาวแคนาดาเชื้อสายรัสเซีย ที่รู้จักทักทาย-รู้จักไหว้-รู้จักสวัสดี พอให้ประเทศเจ้าภาพยิ้มออก ว่า รูปแบบ ทางวัฒนธรรมของตนก็มีคนชาติอื่นภาษาอื่นเอาไปใช้(บ้าง)อยู่ชั่วขณะ ก็ต้องหันมาหวานอมขมกลืนกับ ข่าวด้านลบ ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยกันต่อไป

ถึงวันนี้ ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองนี้ดูจะ หวานอมขมกลืน หรือถึงขนาด กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กันทั่วหน้า ค่าที่มีเหตุชวนให้ รู้สึกโง่ๆ อย่างไรก็ไม่รู้ ถี่ขึ้นเรื่อยๆ ไอ้ที่เคยเชิดหน้าชูคอหมิ่นแคลน คนเลือกพรรคอื่น หรือ เลือกฝ่ายค้าน-ฝ่ายคานอำนาจ ที่มักเสียดสีใส่กันว่า เลือกข้างแพ้ นั้น เอาเข้าจริง สถานการณ์ชวนให้คิดว่าตัวเอง เลือกข้างผิด ก็กลับมาเกิดขึ้นให้รู้ให้เห็น จนเป็นเรื่องรายวันไปในที่สุด

ข่าวคราวการทุจริตคิดมิชอบหลากหลายประเภทมาเป็นอันดับต้น ข่าวอันเนื่องมาจาก การมีส่วนร่วม หรือ การแทรกแซง ของคนในรัฐบาล หรือคนในพรรครัฐบาลเป็นข่าวรองลงมา ติดตามด้วยบทบาทของ เนติบริกร หรือ เด็กรับใช้ฝ่ายกฎหมาย และล่าสุด เป็นข่าว ความขัดแย้งในพรรค ซึ่งหลายคนกล่าวตรงกันว่า น่าจะ เป็นผลมาจากผลประโยชน์ไม่ลงตัว มากกว่าจะขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

จะอย่างไรก็ตาม ในยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทุกฝ่ายแย่งชิงกันครอบครองสื่อ และช่วงชิงโอกาสในการใช้ ข่าวสาร-ข้อมูล เป็นอาวุธ ชาวพุทธคนกรุงฯ คงต้องใช้ สติ-ปัญญา-สัมปชัญญะ-สมาธิ ให้มาก และให้บ่อยครั้ง อย่างสม่ำเสมอที่สุดที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างน้อยก็เพื่อมิให้พลัดตก หรือพลัดหลงไปใน ความโกลาหล หรือใน กระแสธาร ของความ จริง-ลวง ที่มิอาจพิสูจน์ได้เพียงชั่วครู่ชั่วยาม

พุทธศาสนาส่งเสริมมิให้ ชาวพุทธ พากันตื่นเต้น ตื่นกลัว หรือตื่นตูม ไปกับเรื่องราวที่เข้ามากระทบ ในลักษณะ ถือมงคลตื่นข่าว โดยมิได้ตรึกตรอง หรือ ตรวจสอบ-พิสูจน์ทราบ ให้รอบคอบและครอบคลุม

หลักอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ประการ สำหรับแยกแยะว่า อะไร คือ ปัญหา-สาเหตุ-เป้าหมาย-ทางออก หรือ ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค ตลอดจน อิทัปปัจยตา และ ปฏิจจสมุปบาท และข้อธรรมอื่นๆ จึงมีความสำคัญด้วยประการฉะนี้ กล่าวคือ สำคัญ ในฐานะ เครื่องมือ ที่จะหยิบจับมาใช้สอย และเทียบเคียง

ไม่ว่าจะใช้เป็นอุปกรณ์ หรือเป็นหลักการ สำหรับช่วย ตรวจสอบ-วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป หรือเพื่อ ถอดบทเรียน มาใช้ก็ตาม

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ว่าสิ่งที่ นางสาวจักรวาล เธอเลือกหยิบจับมาเล่นเพื่อ ชนะใจ กรรมการชาวไทยในฐานะเจ้าของบ้าน เช่น การไหว้ หรือการทักทายว่า สวัสดีค่ะ นั้น ว่าไปแล้ว หากมิใช่สิ่งที่เธอใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมิได้เป็นสิ่งที่เธอเข้าใจลึกซึ้ง ก็คงเป็นแต่เพียง รูปแบบ หรือ อุปกรณ์ ในการแข่งขันชิ้นหนึ่งเท่านั้น หาใช่สิ่งที่ต้องนิยมชมชอบอะไรนักหนาไม่

และกล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว กิจกรรมประกวดเรือนร่างของสาวสวยก็เป็นเพียงสิ่งฉาบฉวยชั่วครู่ มิใช่ เรื่องจริง หรือ เรื่องยาว ดังเช่นข่าวคราวที่กล่าวถึงต่อๆ มา

เรื่อง พรรคไทยรักไทย และ คนของพรรคไทยรักไทย นั่นแหละ ที่ คนกรุงเทพฯ จะต้องตั้งอกตั้งใจ ใช้ธรรมะ ของตนให้จงดี

เพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ และอาการขนาดนี้ คงไม่มีโอกาสให้พลาด เลือกซ้ำ อีกแล้วกระมัง...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker