ธรรมะคนกรุง

มุมมองด้านศาสนธรรมกับชีวิตคนเมืองหลวง..ประเทศไทย


จาก.."สวัสดีกรุงเทพฯ" รายสัปดาห์
My Photo
Name:
Location: สวนเมตตาธรรม, เชียงใหม่, Thailand

Thursday, March 24, 2005

หนังสือธรรมะ

..............................

นอกเหนือจากความเป็น “ศูนย์กลาง” นานัปการแล้ว “กรุงเทพฯ” ยังเป็นศูนย์รวมและศูนย์กลาง การผลิต-การตลาด “หนังสือ” นานาชนิดอีกด้วย กล่าวคือ ในบรรดา หนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์- -ภาษาไทย ที่ปรากฏอยู่ในบรรณพิภพ คงมีไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ ที่ระบุว่า “ผลิตและจัดจำหน่าย” โดยบริษัท ห้างร้าน หรือองค์กร อันมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

“หนังสือธรรมะ” ก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นแต่ประการใด…

เพราะใน “กรุงเทพมหานคร” มีโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ใหญ่น้อย “ผลิตหนังสือธรรมะ” กันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน พร้อมๆ ไปกับความสนใจและการยอมรับของ “นักอ่าน” และ “นักศึกษา-ปฏิบัติธรรม” ซึ่งก็ต้องมีจำนวนไม่น้อย จึงพอที่จะจูงใจให้ “ร้านหนังสือมาตรฐาน” ต้องจัด “พื้นที่” ส่วนหนึ่ง ให้เป็น “มุม” หรือ “ชั้นวางหนังสือธรรมะ” อย่างถาวร

นี่อาจพอจะนับได้ว่าเป็นความ “ศิวิไลซ์” ประการหนึ่ง ในผืนแผ่นดินสยาม ที่นับวันความดิบและเถื่อนของระบบทุนนิยมบริโภค จะพร่าผลาญด้านสติปัญญาและสุนทรียะ ให้เลือนหายหรือลดน้อยถอยลงยิ่งขึ้นทุกที
และที่น่าชื่นใจ “พุทธศาสนิกชน” ยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่างกล่าวยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าในปัจจุบัน “หนังสือธรรมะ” มียอดพิมพ์และยอดขายไม่น้อยหน้านวนิยายหรือเรื่องราวประโลมโลกย์แต่อย่างใด สู้ไม่ได้ก็แต่หนังสือที่เขียนโดยบุคคลยอดนิยมบางคนบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งเอาเข้าจริง “หนังสือดารา” ดังกล่าว ก็มียอดขายสูงอยู่ชั่วขณะเสียเป็นส่วนมาก

ข้อเสียของหนังสือธรรมะที่วางอวดโฉมอยู่บนชั้น ในร้านหนังสือหรือห้างสรรพสินค้า คือมักมีราคาสูง(ตามรูปเล่มและรูปแบบที่พัฒนาขึ้นกระทั่ง “ดูดี” และ “สวย” ขึ้นมาก) จน “นักอ่าน-นักปฏิบัติธรรม”- -ทั่วไป ที่มิได้เป็นสมาชิกของร้านหนังสือเหล่านั้น หลายๆ ท่านต้องคิดแล้วคิดอีก ว่าแต่ละเดือน จะกัดฟัน “ควักกระเป๋า” ซื้อหาได้สักกี่เล่ม

นิมิตดีที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ที่เกิดขึ้นกับหนังสือหลายๆ ประเภท จึงจัดให้มี “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่องถึง ๓๓ ครั้งเข้านี่แล้ว โดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๔๘ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลาตั้งแต่ ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือใหม่ๆ แล้ว “หนังสือเก่าสภาพดี” ก็มีมาลดราคากันเป็นจำนวนมากทุกๆ ครั้ง

“นักอ่าน-นักปฏิบัติธรรม” ที่เคยรีๆ รอๆ กันมา ว่าจะเลือก “หนังสือธรรมะ” เล่มใด มาเป็น “แนวทาง” หรือ “ธงนำ” ในการดำเนินชีวิต จึงไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ เช่นนี้ ที่จะเลือกซื้อหา “หนังสือดี-ราคาถูก” ได้ในโอกาสเดียวกัน

งานนี้ “กลุ่มเสขิยธรรม” ที่ผู้เขียนทำงานอยู่ด้วย ก็จะไปร่วมออกร้าน ในฐานะผู้ผลิตวารสารและหนังสือเล่มด้านศาสนา กับใครต่อใครเขาด้วยเช่นกัน ผู้สนใจอย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนได้ ที่ บูธ M 09 โซน C 1 หรือหาไม่เจอก็สอบถามได้ ที่ ๐๖ ๗๕๗ ๕๑๕๖ ตลอดงาน.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker