ธรรมะคนกรุง

มุมมองด้านศาสนธรรมกับชีวิตคนเมืองหลวง..ประเทศไทย


จาก.."สวัสดีกรุงเทพฯ" รายสัปดาห์
My Photo
Name:
Location: สวนเมตตาธรรม, เชียงใหม่, Thailand

Tuesday, March 01, 2005

“หายนภัย”

“หายนภัย” ในข่าวสาร “หายนภัย”

นับแต่ปลายปีที่ผ่านมา(หรือก่อนหน้านั้น?) ข่าวคราว “หายนภัย” กลายเป็นความเคยชินที่ คุ้นหู-คุ้นตา ของผู้คน ยิ่งผู้นิยม เสพ-บริโภค “ข่าวสาร” ด้วยแล้ว เรื่องราวอันน่าตื่นเต้น หวาดเสียว หรือโศกสลดหดหู่ ดูจะมีให้รับรู้รับทราบซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ทั้งโรคซาร์(หวัดมรณะ), ไข้หวัดนก, การฆ่ารายวันใน ๓ จังหวัดภาคใต้, เรื่อยมาถึง “คลื่นยักษ์สึนามิ” ถล่ม ๖ จังหวัดฝั่งอันดามัน, รถไฟฟ้าใต้ดินชนกันเกือบกลางกรุงเทพฯ และล่าสุด..กรณี “เรือเร็วล่ม” แถบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทุกครั้งที่เหตุการณ์จบลงมักมี “ความคิด-ความเห็น” จำนวนมากประดังกันออกมา น่าประหลาดใจก็ตรง “ความรู้-ความเข้าใจ” ที่เกี่ยวข้อง กลับได้รับการนำเสนอค่อนข้างน้อย

ยิ่งเนื้อหาสาระในลักษณะการ “ถอดบทเรียน-สรุปบทเรียน” อันหมายถึง “ที่มา-ที่ไป” หรือ “เหตุ-ผล” ของปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยแล้ว แทบจะถูก “ความเห็น-อารมณ์-ความรู้สึก” กลบทับให้จมหายไปหมดสิ้น

มิพักจะต้องพูดถึงการนำเสนอทางออก หรือแนวทางการแก้ไข “อย่างเป็นระบบ” ที่มักจะถูกบีบให้ “หลบมุม” ไปอยู่ใน “รายงานภาครัฐ” หรือ “งานวิจัยทางวิชาการ” สำหรับกลุ่มคนเล็กๆ เพียงบางกลุ่ม ด้วยข้ออ้างง่ายๆ ว่า “คนส่วนใหญ่ไม่ชอบ-ไม่เข้าใจ-ไม่สนใจ” หรือยิ่งไปกว่านั้นก็ว่า “ไม่เหมาะกับผู้อ่านหนังสือพิมพ์”
เรียกว่านอกจากจะไม่เอื้อเฟื้อ ไม่ทำการบ้าน แล้วยังดันทุรังโยนความผิดให้ “คนอ่าน” ไปเสียอีก…

ถามว่าปรากฏการณ์นี้ “มองมุมพุทธ-มองอย่างพุทธ” ได้อย่างไร?

ก็ขอตอบว่า… ถ้าการ “เป็นชาวพุทธ” หมายถึง การนับถือ-ศรัทธา-เลื่อมใส ใน “คำสอน” และ “แนวทางการดำเนินชีวิต” ภายใต้การชี้แนะของ “พระพุทธเจ้า” ผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยการ “เข้าถึงความจริงแท้จนสามารถดับทุกข์ได้ในที่สุด”

ก็มีแต่ “ชาวพุทธ” เองนั่นแหละ ที่จะต้อง “ขวนขวายทำความจริงให้ปรากฏ” กล่าวคือ ต้องถือเอาการ “รับข่าวสาร” เป็นการ “ปฏิบัติธรรม” พร้อมที่จะเรียกร้องขอรับรู้รับฟังความจริง และผลักดันให้มีการนำเสนอความจริง ตลอดจนสิ่งที่เป็นผลแห่งการเรียนรู้ อันจะพัฒนาปัญญา-ญาณทัศนะ ซึ่งเป็น “เหตุ-ปัจจัย” ของการ “ดับทุกข์” ตามหลักพระพุทธศาสนา

มิฉะนั้น “ข่าวสารหายนภัย” ก็จะมีแต่ “หายนภัยในข่าวสาร” ทำให้ผู้คนยึดมั่นถือมั่นและหลงผิด แทนที่จะเป็นสะพานทอดนำศาสนิกชนไปสู่การ “รู้แจ้งและเห็นจริง” อย่างที่ควรจะเป็น

หาไม่ “คนกรุงเทพฯ” ที่อยู่ใกล้แหล่งข่าวสาร ก็จะยิ่งห่างไกล “การบรรลุธรรมที่แท้จริง” ยิ่งขึ้นทุกๆ ที.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

eXTReMe Tracker